Sct Hansgade, Tinggade og Torvet d. 25. feb uden internet eller TV

Kære Medlemmer
Nogle vil opleve at jeres internet eller TV er offline, men vores tekniker er på sagen og dette vil hurtigst muligt være bragt i orden. Det drejer sig b.la. om Sct Hansgade, Tinggade og Torvet.

Vi beklager på forhånd de gener det måtte give.

Venlig hilsen
Ringsted antenneforening