Bestyrelsen

Formand

Robert Vingaa
Østre Parkvej 82

Næstformand og sekretær

Bo Grieger
Klosteråsen 40

Kasserer

Steen Vedsted Sørensen
Skolegade 11

Bestyrelsesmedlem

Rasmus Hansen
Duevej 14

Bestyrelsesmedlem

Bente Knudsen
Prinsessevænget 16, St. Th.

Bestyrelses suppleanter

1. suppleant

Jørgen Fr. Skellingsted

2. suppleant

Interne revisorer og suppleanter

Interne revisor:

Leo Hjort

Interne revisor:

Ole Hemmingsen

1. revisor-suppleant:

2. revisor-suppleant:

Henriette Vestergaard

Revisionsfirma

Revisor:

Sønderup I/S statsautoriserede revisorer