ORDINÆR GENERALFORSAMLING
OBS OBS OBS
Generalforsamlingen er udskudt til d. 31. august 2021

Afholdes:
Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, Ringsted
kl. 19.00
HUSK– medlemstjek fra kl. 18.00

Der ingen indkommende forslag til generalforsamlingen!

Dagsorden i henhold til vedtægternes §10

a) Valg af dirigent (er).

b) Bestyrelsens beretning (2020 og 2021) om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år.

c) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
• Årsrapport for 2019 og 2020

d) Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne.
Forslagsstiller skal være til stede for behandling af evt. forslag.

e) Forslag til budget og fastsættelse af kontingent og programforsyningsbeløb, herunder tilslutningsafgift, gentilslutningsafgift og gebyrer.

f) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. bestyrelses suppleant:

g) Valg af revisorer, samt 1. og 2. revisor suppleant

h) Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens – punkt d – som skal være stillet af stemmeberettiget medlem, skal med forslagsstillerens navn, adresse og underskrift være foreningens kontor i hænde senest 17. august 2021 jævnfør vedtægternes § 10.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ringsted Antenneforening
Fredensvej 36 – 4100 Ringsted
Tlf. 57 67 57 30
Mail: post@ringsted-antenneforening.dk

Fuldmagtserklæring

Fuldmagtserklæring kan rekvireres på foreningens kontor eller downloades fra hjemmesiden, jævnfør vedtægternes § 12.

Regnskab for 2020 , priser 2021 og budget for 2021

Regnskab for 2020 og budget og priser for 2021 kan rekvireres på foreningens kontor eller downloades fra foreningens hjemmeside.
https://ringsted-antenneforening.dk/foreningen/