ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag den 28. april 2022 kl. 19.00 i selskabslokalerne
”Ved Møllen”, Dronningensgade 30, Ringsted
(medlemscheck fra kl. 18.00)

Dagsorden i henhold til vedtægternes §10

  1. Valg af dirigent (er).
  2. Bestyrelsens beretning 2021 om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. • Årsrapport for 2021
  4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og medlemmerne. Forslagsstiller skal være til stede for behandling af evt. forslag.
  5. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent og programforsyningsbeløb, herunder tilslutningsafgift, gentilslutningsafgift og gebyrer.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 1. og 2. bestyrelses suppleant:
  7. Valg af revisorer, samt 1. og 2. revisor suppleant
  8. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens – punkt d) – som skal være stillet af stemmeberettiget medlem, skal med forslagsstillerens navn, adresse og underskrift være foreningens kontor i hænde senest 13. april 2022 jævnfør vedtægternes § 10.

Fuldmagtserklæring kan rekvireres på foreningens kontor eller downloades fra hjemmesiden, jævnfør vedtægternes § 12.
Regnskab for 2021 og budget og priser for 2022 kan rekvireres på foreningens kontor eller downloades fra foreningens hjemmeside.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ringsted Antenneforening
Fredensvej 36 – 4100 Ringsted
Tlf. 57 67 57 30
Mail: post@ringsted-antenneforening.dk

Fuldmagtserklæring

Fuldmagtserklæring kan rekvireres på foreningens kontor eller downloades fra hjemmesiden, jævnfør vedtægternes § 12.

Regnskab for 2021

Regnskab for 2021 kan rekvireres på foreningens kontor eller downloades fra foreningens hjemmeside.
https://ringsted-antenneforening.dk/foreningen/