INFORMATION: verserende inkasso sager for manglende betalinger

Vedr. verserende inkasso sager for manglende betalinger til Ringsted Antenneforening er disse individuelle.
Foreningen har både en advokat samt et inkasso bureau tilkoblet sagerne for at sikre, at lovgivning og frister er overholdt.

Bestyrelsen har ikke yderligere kommentarer i sagen.

Venlig hilsen
Ringsted antenneforening