Vedtægter

2022-02-02T14:13:47+00:00

KLIK her for printvenlig PDF af vedtægterne: § 1 - FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Ringsted Antenneforening. 2. Foreningens hjemsted er Ringsted kommune. 3. Foreningens adresse er den til enhver tid værende kontorfacilitet. § 2 - FORMÅL 1. Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at: a. modtage og videredistribuere danske og udenlandske fjernsyns- og digitale radiokanaler. b. udbyde kapacitet til brug af datatransmission. c. udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg 2. Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i [...]

Vedtægter2022-02-02T14:13:47+00:00

Leveringsbetingelser

2019-06-04T08:01:57+00:00

Indledningsvis skal nævnes, at foreningens vedtægter overordnet er gældende for foreningens medlemmer. Installation af tilslutningen Installation af tilslutningen Ved ny tilslutning opkræves den tilslutningsafgift, som via budget/priser årligt er godkendt på foreningens generalforsamling. Antennekabel føres ind i huset, hvor der afsluttes med en TV/FM stikdåse eller et overgangspunkt. Tilslutningen giver adgang til at modtage de TV og radioprogrammer, som Antenneforeningen nedtager. Kanalerne er inddelt i pakker, som man selv vælger. Udover tv og radio kanaler, giver tilslutningen også mulighed for at modtage bredbånd. Ønsker man at tilslutte sig bredbåndsforbindelsen, sker det til den udbyder, som Antenneforeningen har [...]

Leveringsbetingelser2019-06-04T08:01:57+00:00
Go to Top