Indledningsvis skal nævnes, at foreningens vedtægter overordnet er gældende for foreningens medlemmer.

Installation af tilslutningen

 • Installation af tilslutningen
 • Ved ny tilslutning opkræves den tilslutningsafgift, som via budget/priser årligt er godkendt på foreningens generalforsamling.
 • Antennekabel føres ind i huset, hvor der afsluttes med en TV/FM stikdåse eller et overgangspunkt.
 • Tilslutningen giver adgang til at modtage de TV og radioprogrammer, som Antenneforeningen nedtager. Kanalerne er inddelt i pakker, som man selv vælger.
 • Udover tv og radio kanaler, giver tilslutningen også mulighed for at modtage bredbånd.
 • Ønsker man at tilslutte sig bredbåndsforbindelsen, sker det til den udbyder, som Antenneforeningen har valgt.
 • For at modtage bredbåndssignalet, kræves det, at man er medlem af Ringsted Antenneforening og mindst vælger grundpakken.

Parcelhus

 • Antennekabel trækkes fra vej til bygning op til ca. 30 meter standard-stikledningskabel.
 • Der gennembores i væggen for antennekablet.
 • Der trækkes maks. 5 meter kabel indvendigt i bygning.
 • I stue opsættes en stikdåse for TV og radio-tilslutning.
 • Antennekablet beskyttes udvendigt på væggen 190 cm op med en dækskinne eller rør.
 • Der udleveres markeringsbånd.
 • Ønskes der flere tilslutningssteder i huset, kan dette nemt udføres i samme forbindelse, det er dog for medlemmernes egen regning.
 • Medlemmerne skal selv forestå nedgravning af antennekablet på egen grund. Se vejledning for ned gravning på egen grund. Vis tegning!

Lejlighed

 • Antennekabel trækkes fra tilslutningspunkt i bygning op til stue.
 • Der gennembores efter behov i vægge og etageadskillelse for antennekablet.
 • I stue opsættes en stikdåse for TV og radio-tilslutning.
 • Antennekablet beskyttes udvendigt på væggen 190 cm op med en dækskinne eller rør.
 • Føres kabler på opgange, afdækkes disse med plastkanaler.
 • Ønskes der flere tilslutningssteder i lejligheden, kan dette nemt udføres i samme forbindelse, det er dog for medlemmernes egen regning..
 • Signal må kun fordeles indenfor samme husstand

Vedligeholdelse/servicering af anlæg

Ringsted Antenneforening er ansvarlig for, at stikledningen er udført korrekt, men det påhviler medlemmet selv at afholde udgifter forbundet med fejl eller skader i installationer på egen grund

Kontingent, programafgifter, Copydan, Koda og øvrige gebyrer
Satser, som via budget/priser årligt er godkendt på foreningens generalforsamling