EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING 2024
Mandag den 10. juni 2024 kl. 17.30
På adressen: Rønnedevej 11 – 1. sal, 4100 Ringsted. Ringsted Brand- & Redning)

(medlemscheck fra kl. 17.15)

Dagsorden i henhold til vedtægternes §10 og §11

a) Valg af dirigent (er).

d) Bestyrelsens forslag fra den ordinære generalforsamling til godkendelse.

  • ændring af vedtægternes §1
  • ændring af vedtægternes §3
  • ændring af vedtægternes §10, stk. 2
  • – Ændring af vedtægterne – flere paragraffer – Ordet “bredbåndsanlæg erstattes med “kobber- og fibernet Hybridfibernet)”

Alle forslag ligger på hjemmesiden. Link til forslagene:
SE FORSLAG HER

h) Eventuelt

Fuldmagtserklæring kan rekvireres på foreningens kontor eller downloades fra hjemmesiden, jævnfør vedtægternes § 12.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ringsted Antenneforening
Fredensvej 36 – 4100 Ringsted
Tlf. 57 67 57 30
Mail: post@ringsted-antenneforening.dk